logo3

НОВО ДЈЕЛО АKАДЕМИKА МИОМИРА ДАШИЋА У ИЗДАЊУ „УНИРЕKСА”

НОВО ДЈЕЛО АKАДЕМИKА МИОМИРА ДАШИЋА У ИЗДАЊУ „УНИРЕKСА”

Нова књига академика Миомира Дашића под називом „Школа историја политика”, јесте зборник радова који је недавно угледао свјетло дана у издању подгоричког „Унирекса”. Рецензенти су проф. др Здравко М. Делетић и проф. др Нада Томовић.
„Наслов `Школа историја политика` истиче везу ова три друштвена феномена и у готово свим радовима то се може препознати и показати. Лако је уочити да су текстови писани у складу са тада важећом политичком идеологијом и праксом, при чему се могу разликовати текстови (`рани радови`) који ту праксу потврђују и они из осамдесетих година, који критикују праксу која нарушава функционисање наставе историје на принципима братства и јединства, заједништва и југословенства. Из обимног теоријског и истраживачког опуса Миомира Дашића о школству и настави историје направљен је избор радова који, по оцјени приређивача, показују ставове професора Дашића о проблемима средњег школства, о реформи наставних планова и програма, управљању и самоуправљању у школству, положају ученика, наставничком позиву и усавршавању наставника. Текстови објављени у овом зборнику свједоче о личним прегнућима, идејама и напорима професора академика Миомира Дашића, без обзира колико друштвено прихваћеним и оствареним”, биљежи, између осталог, у поговору ове књиге проф. др Здравко М. Делетић.
Овај зборник на више од 500 страница доноси чланке, студије, есеје, критичке осврте и приказе књига и часописа насталих у другој половини 20. стољећа. Зборник је подијељен на поглавља: „Уводне напомене”, „О настави историје”, „О књигама, часописима и скуповима”, као и „Селективна библиографија”.
У одабраним радовима нијесу вршене измјене раније објављеног текста, хтјело се читаоцима изворно понудити шта је и како аутор некада мислио и писао.
„Одабрани текстови свједоче и о политикама државе, почев од општина до врхова републичке и савезне администрације у области образовања и васпитања. Текстови се данас могу сматрати и својеврсним изворима, свједочанствима како се некада водила политика у области образовања и васпитања”, биљежи академик Дашић у уводним напоменама књиге.
Академик Миомир Дашић рођен је 15. новембра 1930. године у Ровцима, код Берана. Основну школу завршио је у мјесту рођења, гимназију у Беранама (1949), а историјске науке на Филозофском факултету у Београду (1954), гђе је магистрирао (1962) и докторирао (1980). За ванредног члана Црногорске академије наука и умјетности изабран је 26. новембра 1991. године, а за редовног 6. децембра 1996. године. Био је секретар Ођељења друштвених наука и члан Предсједништва ЦАНУ (1993-1997), а у периоду 1997-2001. године био је потпредсједник Академије. Аутор је бројних наслова, а за свој рад је награђиван. Живи у Подгорици.

А.Ћ.

Фотографија корисника Горан Ивана Киковић

Фотографија корисника Горан Ивана Киковић