logo3

Књига  др Милана Мицића: “Американци – српски добровољци из САД (1914-1918)”

Књига  др Милана Мицића: “Американци – српски добровољци из САД (1914-1918)”

Књига др Милана Мицића: „Американци – српски добровољци из САД (1914-1918)“

Књига Милана Мицића састоји се из два дијела. Први је историографски и говори о Србима печалбарима из Аустроугарске који су у Америци радили уочи Првог свјетског рата и који су се за вријеме рата отиснули у Краљевину Србију и Црну Гору да ратују на страни те двије српске државе, иако су били аустроугарски држављани и већина њих прије тога никада Србију није ни видјела. Књига говори о њиховом животу у Америци, одласку у добровољце, ратном путу, њиховим људским и војничким врлинама и односу према Србији.

Други дио књиге садржи 25 казивања о добровољцима које сам прикупио у добровољачким колонијама у Банату и ту су описани њихови животи од рођења па до смрти. Ту се говори о томе како обичан човјек, појединац, а у овом случају српски добровољац, на својим леђима носи то велико бреме историје и историјске одговорности и како он доживљава епоху у којој живи. Говори о томе шта их је навело да изађу из оквира једне државе, да пријеђу из једне униформе у другу са жељом да се створи српска национална држава.

Слово о аутору:

Милан Мицић. Рођен је 1961. године у Зрењанину. Доктор је историјских наука. Аутор је тридесет и шест књига из историографије, историјске есејистике документарне прозе , кратке прозе и поезије. Историографске теме су му српски добровољачки покрет у Првом светском рату, колонизација Војводине у 20. веку и однос књижевног и историјског у српској књижевности друге половине 19. и прве половине 20. века. 
Значајније историографске студије су му: Српско добровољачко питање у Великом рату 1914-1918 ( 2014), Развитак нових насеља у Банату 1920- 1941 (2013)-студија о колонизацији Баната 1920- 1941, Школство у новим насељима Баната 1920- 1941 (2013), Незапамћена битка (2016)-студија о српском добровољачком покрету у Русији 1914-1918, Американци-српски добровољци из САД (1914-1918)- награда Повеља Владимир Ћоровић, 2018,Ђура Јакшић-једна епоха ( 2017)- студија од односу историјског и митског у родољубивој поезиоји Ђуре Јакшића ,Одисеја батањских Срба (2003)-студија о оптацији најзначајније српске оптантске групе из Мађарске после Првог светског рата,Невидљива сеоба ( 2016) – студија о оптацији Срба из Румуније после Првог светског рата, Spre Dobrogea si inapoi-Ка Добруџи и од ње(румунско- српски),Темишвар 2018,затим студије о настанку и развитку добровољачких колонија у Банату (две о Банатском Карађорђеву,о Александрову, Банатском Вишњићеву, Банатском Новом Селу, Војвода Степи, Руском Селу), у Бачкој (Сириг,коауторство), студија о колонизацији Челарева после Другог светског рата. Аутор је четири књиге документарне прозе које садрже казивања о животима српских добровољаца и књиге есеја о историји банатаских Срба-Банатско дуго орање( 2013). Аутор је књиге поезије Ракија и ране ( 2010) и књиге кратких прича Списак сеновитих имена ( 2016) -награда Браћа Мицић, најужи избор за књижевне награде ,Андрићева награда,Душан Васиљев ,Данко Поповић , Карољ Сирмаји и Стеван Пешић) које књижевно описују животну и историјску судбину српских добровољаца из Првог светског рата.За књигу прича AB ovo 2018. године награђен је књижевном наградом Теодор Павловић.
Добитник је књижевних награда за кратку прозу „Стеван Сремац“ (Ниш, 1999), СКПД „ Просвјета“ Шамац (Шамац, 2011), „Милован Видаковић“ (Будимпешта, 2014), „Вукашин Цонић“ (Лесковац , 2014, 2016), „Андра Гавриловић“ (Свилајнац , 2015). За књигу кратких прича „Месец од венецијанског сапуна „ награђен је 2014. године књижевном наградом „Андрићева стаза“ СКПД“ Просвјета“ Републике Српске. За свој историографски рад награђен је Сретењском повељом српских институција из Мађарске 2017 године. Превођен је на немачки, румунски и мађарски језик.Живи у Новом Саду.
Објавио је следеће историографске студије:

Одисеја батањских Срба, - студија о оптацији Срба из Мађарске у Краљевину СХС(Југославију ) 1922- 1931(2003 )
Искушење-живети у колонији,- студија о највећој добровољачкој колонији у Краљевини Југославији Банатском Карађорђеву ( 2008 )
Развитак нових насеља у Банату ( 1920- 1941)-студија о колонизацији Баната ,(2013)
Школство у новим насељима Баната ( 1920- 1941)- студија о школству у колонистичким насељима Баната, ( 2013)
Особито је Александрово сазидано,-студија о Александрову највећој колонији у Краљевини Југославији ( 2013)
Српско добровољачко питање у Великом рату ( 1914- 1918)- студија о српским добровољцима у Првом светском рату ,( 2014) 
Kолонија у Банатском Новом Селу ( 1921- 1941) – студија о колонији у Банатском Новом Селу ,( 2014)
Трагање за егзистенцијом,-књига чланака о колонији Банатско Карађорђево (2015)
Незапамћена битка,- студија о српским добровољцима у Русији 1914- 1918,( 2016)
Колонисти са Вида пусте-студија о колонији Банатско Вишњићево (2016)
Невидљива сеоба- студија о оптацији Срба из Румуније у Краљевину Југославију 1920- 1941, (2016)
Насељавање Петровчана у Чиб-Челарево 1946- 1947,( 2016)- студија о колонизацији Челарева
Банатска мала пруга( заједно са Маријом Силађи и Ференцом Неметом), ( 2016)- студија о прузи Жомбољ- Велики Бечкерек
Сириг-корени, настанак(заједно са Далибором Дендом)(2017)
Aмериканци- српски добровољци из САД (1914-1918) (2018)
Spre Dobrogea si inapoi-Ка Добруџи и од ње(румунско- српски),Темишвар 2018.
Објавио је књигу историјских есеја о банатским Србима:
Бећарац и сефереини (2008)
Објавио је књиге документарне прозе:
Српски добровољци насељу Војвода Бојовић(2000)
Српски добровољци у Банатском Душановцу(2003)
Из албума ратова ( 2006)
Српски добровољци 1914- 1918, Животи, сећања( 2016)
Објавио је књиге хроника:
Прве деценије трајања-хроника колоније Војвода Степа( 1997)
Мала хроника александровачке школе, (1998)
`Мала прича о степчанској школи ( 1927- 2002), ( 2002)
Објавио је књиге поезије:
Сан нема месеца (1990)
Молитве успаваној светлости(1994)
Горка радост( 1996)
Молитве барци која одлази(1999)
Наш мозак је кријумчарена роба ( 2006)
Ми смо мила зенитистички свет ( 2008)
Ракија и ране (2010)
Зове се Брана( 2017)
Објавио је књиге прозе:
Месец од венецијанског сапуна( 2013)
Код живахног огледала ( 2014)
Списак сеновитих имена( 2016)
AB OVO ( 2018)