logo3

КИКОВИЋ ПОЗВАН НА НАУЧНИ СКУП „РУСИЈА И КУЛТУРНО-ИСТОРИЈСКО НАСЛЕЂЕ НА БАЛКАНУ“

ПРИЗНАЊЕ ИСТОРИЧАРУ КИКОВИЋУ ЗА ЊЕГОВУ КЊИГУ ''РУСИЈА И ЦРНА ГОРА КРОЗ ВЈЕКОВЕ''

Господину Горану Киковићу,историчару из Берана,Црна Гора

Поштовани професоре Киковићу,

Балканолошки научни центар Руске академије природних наука, Београд, Обилићев венац 18. организује Међународни научни скуп „РУСИЈА И КУЛТУРНО-ИСТОРИЈСКО НАСЛЕЂЕ НА БАЛКАНУ“ у Београду 25. октобар, 2019.године.

Овом приликом Вас позивамо и достављамо Вам неопходне информације, у нади да имате могућности и жеље да учествујете на истом.

 

Балкански научни центар руске академије природних наука, Београд, Обилићев венац 18., 25.10.2019. године организује научни скуп на тему: „Русија и културно-историјско наслеђе на Балкану“. На овом стручном сусрету учествоваће реномирана имена из ове области.

Циљ организатора је да научно сагледа материјано и нематеријално културно-историјско наслеђе на Балкану и историјску и културну везу са Русијом. Нетреба испустити из вида да културна баштина или културно наслеђе подразумева добра која су наслеђена од претходних генерација или која настају у садашњости, а имају специфичну вредност за људе и треба да буду сачувана за будуће генерације. Вековима је долазило до миграција-сељења народа а тиме и мешања култура. Тако се и, као пример српски народ почетком 18 века селио у тадашњу царску Русију, као и обрнуто. Руски народ је почетком 20 века насљавао Балкан и са собом донео своје обичаје, културу, науку, који су имале утицај на простор Балкана. Таквих примера има много и везани су за све народе Балкана.

Дефинисан наслов скупа дозвољава да се нађу мултидисциплинарне теме, по избору аутора.

Да би се остварио постављен научни и истраживачки циљ, позивамо Вас да своја истраживања саопштите на скупу. Све оно што је настало као културно-историјско добро, уколико је сачувано или не, може бити предмет интересовања и научне обраде: цркве, гробља, грађевине, задужбине, легати, књижевност, музика, сликарство, вера, слава, језик, манифестације, традиционала окупљања, значајне личности и други историјски догађаји. Дакле, све оно што спада у материјално и нематеријано културно наслеђе Балкана јесте област коју треба сачувати и трајно, научно забележити.

Организатор ће омогућити, штампање садржаја (апстракта) и научних радова као и техничке услове за рад тематске међународног научног скупа.

У очекивању обострано и вишестрано успешне личне и научне сарадње, срдачно Вас поздрављамо.

За организациони одбор

др Видоје Голубовић

Председник академије

Академик проф. др Митар Лутовац

У Београду,

06.09.2019.

Фотографија корисника Горан Ивана Киковић

Горан Ивана Киковић

 

 

  •