logo3

ДРАГИША МАРСЕНИЋ МАРСО

Приредио Миличко Трифуновић

Драгиша Марсенић Марсо , је рођен 17.априла 1941.у селу Ријека Марсенића код Андријевице.Основно образовање је стекао у завичају а средњу умјетничку школу у Пећи.Завршио је Академију за примијењену умјетност смјер монументално и декоративно сликарство у Београду.Послије дипломирања ради у Заводу за заштиту споменика културе на конзервацији средњовјековних фресака и античких мозаика.

Од 1970.ради у Шабачкој гимназији а потом и у ХИ Зорка.Имао је изложбе у Иванграду (Беранама) ,1964.Титограду(Подгорици) и Београду 1968.У Шабцу прву самосталну изложбу имао је 1972.Крајем седемдесетих и почетком осамдесетих остварује низ успјешних изложби у Београду,Шабцу,Владимирцима,Тополи,Бечу,а узима учешћа на многобојним колективним изложбама широм Југославије.Израдио је неколико мозаика на црквама.Последњих година како пише Татјана Марковић сликар ствара серију пејзажа техником уља на платну.Живи и ствара у Шабцу.

Сутон на Лиму

Јутро на Лиму