logo3

Др Вукић Илинчић,историчар ''БОМБАШКА И ВАСОЈЕВИЋКА АФЕРА''

Др Вукић Илинчић,историчар

''БОМБАШКА И ВАСОЈЕВИЋКА АФЕРА''

(Издавач '' Издавачки центар Матице српске –Друштво чланова у Црној Гори'' Никшић, 2012.)

Из штампе је, у другој половини 2012.,изашла књига ''Бомбашка и Васојевићка афера'' историчара др Вукића Илинчића Књига по свему представља озбиљну научну студиу, која ће врло брзо наћи своје право мјесто у овој врсти историографских радова.Оно је и једно веома занимљиво штиво и свједочанство о догађајима и људима са простора Црне Горе из прве деценије XX вијека. Ова студија је резултат вишегодишњег истраживања аутора, који је ово корисно дјело фундирао на архивској грађи, што се осјећа и у методолошком приступу ове теме.

Одавно је постајала потреба за појавом овакве студије која осликава драматику прве деценије XX вијека, са фондом података знатно богатијим од оних који су до сада презентирани. Илинчић је, наиме, успио да обезбиједи богату документацију, да отргне од заборава многе детаље, да их ближе освијети и поткријепи новим чињеницама. Довољно је само погледати списак извора и литаратуре које је аутор користио и закључити колико је труда и времена утрошио током настајања ове студије.Управо је разноврсност извора учинила да ово дјело садржајем, богатством података, начином излагања добије квалитетне посебности и своју препознатљивост.

Текст књиге износи 295 страна и састоји се од предговора, четири поглавља и закључка. Књига посједује и резиме на руском језику веома детаљан попис извора и литературе, биљешку о аутору. Она је обогаћена и фиксимилима докумената и фотографијама савреминика и учесника у бомбашкој и Васојевићкој афери, што њен садржај чини занимљивијим и привлачнијим за читаоца.

Бројна документа у студији до сада су била готово потпуно неискориштена. С обзиром да је његово уже научно – истраживачко подручје историја Црне Горе у првој половини XX вијека Илинчић се овом књигом доказује и као врстан познавалац домаћих извора за наведени период. Изузетно су важна за ово истраживање документа из Државног архива Црне Горе, Народног музеја Црне Горе на Цетињу и Архива Историског иститута у Подгорици. Посебну групу извора сачињавају аутобиографски и мемоарски списи, као и штампа (новине, календари, часописи, алманаси).

Аутор нас овом књигом упознаје и са чињеницом да постоје два одвојена историјска догађаја – Бомбашка афера 1907. и Васојевићка афера 1909. које свој епилог добијају на судским процесима на Цетињу и у Колашину, на којима су противници режима Краља Николе Петровића осуђени на дугогодишње временске казне. На судском процесу у Колашину осуђени на смрт који су били у рукама власти су стријељани. Ово је наглашено, јер се ове двије афере често поистовјећују. Бомбашка фера је устрвари процес вођен 1907. и 1908. против студената који су покушали да бомбама, набављеним у Србији убију Књаза Николу и тако сруше његову самовољу. За главне носиоце овог плана, на суђењу су означени Марко Даковић, Тодор Божовић и Петар Новаковић. Био је то, заправо, књажев обрачун са неистомишљеницима у коме је значајну улогу имао Ђорђе Настић, агент, провокатор босанске владе, чије циљ био стварања јаза између Србије и Црне Горе пред анексјију 1908. Оптужена су 52 учесника ове афере.

Иза провокативно насловљеног поглавља Васојевићка афера крије се, у ствари, прича о сложеном историјском процесу, у историјографији много познатијем као Колашински судски процес, вођен с јесени 1909. против групе завјереника која је намјеравала да збаци с престола Књаза Николу и доведе на власт његовог сина Данила. Из закључивања аутора видимо да је крајњи циљ завјереника детронизација династије Петровића.

Илинчић је овом књигом оповргао тврдње неких аутора да су Васојевићка и Бомбашка афера наручене из Србије. Звјера против владара и поретка прво је откривена у Васојевићема, у селу Слатини код Андријевице. Звјереник, поручник Петар Ђиновић, покушао је да подигне народ на устанак. Откривено је и ухапшено 160 ученика у завјери. Једанаест их је осуђено на смрт, девет на вјечиту робију. Стријељани су: Михаило Јојић, Петар Ђиновић, Радисав Рачић, Илија Петровић, и Петар Митровић. Вукић Илинчић је својим истраживањима успио да нам знатно више приближи ово вријеме и да једну стару тему освијетли на нови начин. О свим аферама је тешко рећи било шта, а да се то не налази у овој књизи. Тежња аутора за историјским разумијевањем, а не одобравањем или изражавањем симпатија према догађајима и историјским личностима нам помаже да догађаји из наше прошлости реалније сагледамо. Празнина која је евидентно постијала по овим догађајима у нашој историјској науци на најбољи начин попуњава се овом књигом. Матерја је вјешто и прегледно распоређена, разумљиво написана и стилски дотјерана. Књига има концептуалну чврстину што је препоручује широкој читалачкој публици.

Др Жарко Лековић,историчар

Фотографија корисника Горан Ивана Киковић

Фотографија корисника Горан Ивана Киковић