logo3

ЈОВАН МАРКУШ '' У ЦРНОЈ ГОРИ 1911. УЧИЛА СЕ СРПСКА ИСТОРИЈА И СРПСКИ ЈЕЗИК ''

КАДА ЋЕ СКУПШТИНА ЦРНЕ ГОРЕ ДОНИЈЕТИ РЕЗОЛУЦИЈУ О ПОНИШТЕЊУ ЗАКОНА О НАРОДНИЈЕМ ШКОЛАМА У КРАЉЕВИНИ ЦРНОЈ ГОРИ ИЗ 1911,г. ?

У Закону, Члан 26. пише сљедеће: ,, У основној школи уче се ови предмети:
1., наука хришћанска;
2., српска историја;
3., српски језик;
4., црквено-словенско читање;
5., цртање и лијепо писање;
6., пјевање (свјетовно и црквено);
7., гимнастика и дјечије игре;
8., земљопис,
9., познавање природе;
10., пољска и домаћа привреда;
11., основи хигијене;
12., рачуница и геометријски облици;
13., ручни рад са домаћим газдинством (по могућству).

Прилог Јован Маркуш

Фотографија корисника Горан Ивана Киковић

Фотографија корисника Горан Ивана Киковић

Фотографија корисника Горан Ивана Киковић

Фотографија корисника Горан Ивана Киковић