logo3

ПОГИНУЛИ У ВАСОЈЕВИЋКОМ УСТАНКУ 1875. И ЦРНОГОРСКО-ТУРСКОМ РАТУ 1876-1878. ГОДИНЕ

ПОГИНУЛИ У ВАСОЈЕВИЋКОМ УСТАНКУ 1875. И ЦРНОГОРСКО-ТУРСКОМ РАТУ 1876-1878. ГОДИНЕ

Доступни извори доста непрецизно исказују број погинулих и рањених ратника. Према непотпуним подацима, поименично биљежимо погинуле по батаљонима.

БУЧИЧКИ БАТАЉОН: Бојичићи - Пајо и Спасоје; Бојовићи - Гавро, Јаков и Милутин; Вукићевићи - Јаков и Лако; Вуковић Дмитар; Грубовићи - Јосиф, Периша и Ристо; Делевићи - Андрија и Новак; Ђукић Јован; Зечевићи - Вукашин, Илија, Миљан, Радован, Радоња и Станиша; Зековић Дмитар; Јоксимовићи - Милоња, Радивоје и Радован; Малишићи - Ђорђије и Обрад; Милићи - Вука, Вукадин Вукосав и Никола; Митровић Радомир; Оровић Томо; Пајковић Радивоје; Аксо Радунов; барјактар Вујица; Драгоје Радоњин; Илија Милованов; Зарија Величков; Зарија Ђорђијев; Лакић Јосов; Марко Јаковов; Милан Николин; Милош Меов Лутовац; Миљан Обрадов; Мираш Савов; Павле Спасојев; Периша Вукашинов; Станоје Новов; Радош Лазарев; Радуле Вукин; Радуле Радојев; Радоња Божов; Радосав Јаковов; Радоња Вукин; Симо Јованов.

ПОЛИЧКИ БАТАЉОН: Аковић Радоња; Бабовићи - Лакић, Петар и Томо; Бајићи - Велија, Ђелош, Јеврем и Радуле; Бућковићи - Вукота, М

илета, Милован, Радош и Станиша; Вељићи - Милован и Никола; Вукићевић Лакић; Вулетић Вулета; Гаровић Радоје; Дабетићи - Анто, Вукашин, Милош и Радош; Делевићи - Јован, Милић и Миљан; Ђукићи - Вукашин и Јеремија; Ђуришићи - Милован и Милутин; Лутовци - Милан, Радуле и Чубро; Марсенић Туца; Мујовићи - Иван и Јован; Ненадовићи - Милета и Радуле; Обрадовић Милета; Осмајлић Миле; Пантовићи - Радосав и Радуле; Поповићи - Ђоко и Томо; Радуновић Богић; Секулић Миљан; Стијовић Панто; Тодоровић Никола; Тмушић Обрад; Трифуновићи - Марко, Милан, Новица, Стеван и Перо, Уштипаљ Иван; Цимбаљ - Гавро и Марко; Шћекић Радован; Милутинов Божо; Томица Радојичин.

ЉЕВОРЕЧКО-КОЊУШКИ БАТАЉОН Подаци се односе само на погинуле војнике овог батаљона из околине Андријевице, док недостају подаци за погинуле војнике из Лијеве Ријеке.

Алетић Радован; Бабовић Јован; Вуковићи - Милија, Ника и Саво; Голубовић Лука; Драговићи - Аксо и Шујо; Драгојевић Аксо; Зулевић Милић; Јанковић Јован; Јаховићи - Ђорђе и Радош; Јововић Иван; Јолић Станко; Нововић Радоје; Станићи - Милош и Тодор; Суковић Васо; Томићи - Иван и Радун; Бошко Радунов; Вељо Радулов; Вукашин Радоњин; Гавро Радованов; Ђоко Лаков; Ђоле Рајов; Зарија Милићев; Зарија Радунов; Илија и Панто Вукашинов; Лука Радованов; Милутин Веков; Милутин Лаков; Милутин Милетин; Милета Радулов; Ново Ђолев; Радоња Перов.

КРАЉСКИ БАТАЉОН: Томо Драгојев; Вукић Заров; Радосав Ненадов; Јанко Јованов; Јован Томов; Захарија Петров; Петар Савов; Радован Лакићев; Саво Вукићев; Радоња Митров; Јанко Радулов; Ристо Ђунов; Арсеније Лудин; Вучко Радованов; Арсо Радоњин; Станисављевићи - Петар и Зеко; Јочић Радивоје; Симо Бошков; Јован Митров; Милован Ненадов; Вукосав Галев; Ново Божов; Радун Грошов; Мирко Божинин; Недић Вуко; Милован Јованов; Милић Бошков; Томо Радојев; Вучко Вукајлов; Алексић Вукота; Иван Стеванов; Радуле Мушикин; Захарије Новов; Милован Лакићев; Бошко Милосавов; Мартин Вулетин; Радован Ђолев; Милош Митров; Аврам Марјанов; Арсо Божов; Милисав Божов; Лекић Милован; Васо Мијајлов; Божо Вукотин; Милић Милетин; Илија Боров; Новак Лабудов; Милан Бошков.

ПОЛИМСКИ БАТАЉОН: Вугделићи - Машо, Ратко, Томо и Хото; Дедовић Селим; Ђукић Вуксан; Крџић Милоња; Коматине - Вукота и Јефто; Мијовић Ђелош; Перовић Јован; Радуновићи - Јаро, Петар и Радун; Ћулафић Париша; Периша Паунов; Ђоко Јованов; Јован Велишин; Јован Милунов; Мијаиле Вукотин; Мијаиле Крстов; Муса Сејдов; Нико С. Мијаилов; Саво Митров.

ШЕКУЛАРСКИ БАТАЉОН: Раденко и Радосав Андријини; Вукадин Мићин; Радош Радунов; Шћепан Петров; Илија Бошков; Томица Марков; Томовић Еврем; Бошковићи - Вукале и Новак; Радевић Радун; Зеко Јеремин; Јанковић Павић; Милоња Евремов; Тодор Петров; Вукашин Гојков; Вуле Антов; Вукадин Негојев; Алексић Јован; Вучић Величков; Ђекић Вукашин; Радуле Андријин; Микић Миро; Радоје Ђуров; Чуковић Вучина; Милоња Мартинов; Вулетић Петар; Радевић Вукајло; Перовићи - Веко, Марко и Раца; Вукадин Петров; Рајковић Вуле; Вукотић Радоје.

Из изложеног се види да је у периоду од 1875. до 1878. године погинуло укупно 263 ратника. У овај број нијесу урачунати погинули војници из Лијеве Ријеке и оног дијела Горњосељског батаљона који је успио да се извуче  испред трупа Мехмед Али-паше, за које недостају подаци.

Пише: МИЛУТИН ОСМАЈЛИЋ