logo3

Др Васиљ Јововић: Досадашња истраживања геноцида у Велици (3) ИЗВОРИ И ЛИТЕРАТУРА

[109] Бранко М. Пауновић, Велика, велика по вјековној патњи, 109. [110] Исто, 111. [111] Исто, 125-141. [112] Исто, 142-143.

[113] Исто, 146-160. [114] Радован Лекић, Андријевачки срез 1941-1945, 508. [115] Предраг Шћепановић, Злочини над православним становништвом, 66, 68.

[116] Славољуб Т. Ђукић, Ђукићи од Павића Владимировог из Метеха, Рижа, Краљево 2007, 114. [117] Мустафа Мемић, Плав и Гусиње у прошлости, Издавачка заједница „Вељко Влаховић“ – Култура, Београд 1989. [118] Милорад М. Чукић, Камом и ватром у долини Лима, 63-64. [119] Исто, 80-90. [120] Исто, 9. [121] Павле Џелетовић Иванов, 21. СС дивизија „Скендербег“, 111. [122] Момчило Момо Гојковић, „Жртве геноцида у Велици 28. јула 1944. године“, Глас Холмије, Беране-септембар 2013. године, год. II, бр. 11, 54-59. [123] Марко Кнежевић, Велика и Новшиће, 146. [124] Марко Кнежевић, „Страдање дјеце у плавском затвору 1941. и Величко-ржаничком масакру 1944. године“, у: Геноцид у Велици, 86-88.

[125] Вељко Ђурић Мишина, „Геноцид у Велици уткан дубоко у колективно памћење“, у: Геноцид у Велици, 55.

[126] Милош Гојковић, „О злочину геноцида у Велици, његовом негирању и оправдању“, у: Геноцид у Велици, 91.

[127] Бранко М. Пауновић, Велика, велика по вјековној патњи, 107.

[128] Исто, 255.

[129] Милорад М. Чукић, Камом и ватром у долини Лима, 80. [130] Бранко Јокић, Покољ у Велици, 203. [131] Исто, 203-213. [132] Ватре с Комова, 179.

[133] Предраг Шћепановић, Злочини над православним становништвом, 65. [134] Исто, 297-336. [135] Исто, 336-340. [136] Бранко М. Пауновић, Велика, велика по вјековној патњи, 88-100. [137] Милош Гојковић, Велика кроз историју, 120.

[138] Предраг Т. Шћепановић, Злочини над православним становништвом, 66. [139] Вељко Мијовић, Црни вјетар[140] Ватре са Комова, 201-202. [141] Радован Лекић, Андријевачки срез, 507. 

 

 

Архивски извори:

 

Архив Југославије, Фонд 179 – Попис „Жртве рата 1941-1945“, Београд 1964.

Жртве рата 1941-1945 – Резултати пописа, Савезни завод за статистику, Београд 1966 (репринт 1992).

Жртве рата 1941-1945, попис из 1964. СР Црна Гора, Савезни завод за статистику, Београд 1992.

 

Извори:

 

Ватре са Комова, народ андријевичког среза у НОР 1941-1945, Мјесни одбор СУБНОР-а – Андријевице Београд, 1978.

(file:///C:/Users/hp/Desktop/VELIKA/vatre%20sa%20komova.pdf, 179-222)

Милинко Богићевић, „Шеснаест дана одсјечени од јединице“, у: Пета пролетерска црногорска бригада, зборник сјећања, књ. 3, Војноиздавачки завод, Београд 1981, 445-449.

Бранко Вуковић, „Крвава свадба у Велици“, Репортер, бр. 869, 1989, 22-29.

Нико Јовићевић, Од пете офанзиве до слободе: борбе у Црној Гори од половине 1943до краја 1944 године, Војноиздавачки завод „Војно дело“, Београд 1972.

Ђорђе Н. Лопичић, Њемачки ратни злочини 1941-1945, пресуде југословенских ратних судова, Музеј жртава геноцида, Београд 2009.

(file:///C:/Users/hp/Desktop/VELIKA/djordje%20lopicic%20njemacki%20ratni%20zlocini.pdf)

Споменица црногорским антифашистима 1941/45, Одбор за обиљежавање Тринаестојулског устанка у Црној Гори – Обод, Цетиње 2001.

 

Литература:

 

Смиља Аврамов, Геноцид у Југославији у светлу међународног права, Политика, Београд 1992.

Ненад Антонијевић, Косово и Метохија, 1941-1945. година, ратни злочини, Музеј жртава геноцида Београд, Београд 2017.

Радован Бакић, Горње Полимље, Природа, становништво и насеља, Географски институт Филозофског факултета Никшић – Комови, Никшић 2005.

Живко Бјелановић, „Покољ гледао очима шестогодишњег дјечака. Свједочење Велимира М. Бошковића о Величком геноциду“, Глас Холмије, часопис за књижевност, историју и културу, Беране март 2017, год. VI, бр. 32, 78-79.

Срђан Божовић, Дивизија Принц Еуген, Народни музеј Панчево, Панчево 2012.

Жарко Бојић, „Покољ у Велици 1944. године“, Крвави трагови, Подгорица, Удружење књижевника, пјесника и умјетника Срба из Црне Горе и расељења „Горска вила“, 2014, у: Бранко М. Пауновић, Велика, велика по вјековној патњи, 338-341.

Ђорђе Борозан, Велика Албанија, поријекло – идеје – пракса, Војно историјски институт Војске Југославије, Београд 1995, Београд 1995.

Мирко Брковић – Миодраг Брковић, „Прилог проучавању геноцидног покоља становника села Велике 28. јула 1944. године на основу доступне архивске грађе“, у: Геноцид у Велици, 59-78.

Milorad Vasić, „Kvinsliške i kolaboracionističke snage na Kosovu i Metohiji 1941-1945“, Vojnoistorijski glasnik, 1/1985, 286-305.

Миленко Вујовић, „Освета унуке Радмиле“, у: Славољуб Шошкић, Браство Шошкића монографија са родословом, Београд 2005, 133.

Геноцид у Велици 28. јула 1944, Зборник радова и саопштења са округлог стола у Велици одржаног 27. јула 2014. поводом седамдесетогодишњег помена, Одбор за обиљежавање 70 година од фашистичког геноцида у Велици 28. јула 1944 – ИГП „Пегаз“ Бијело Поље, Велика 2015.

Гојко Гојковић, „Предлог да се злочин у Велици 28. јула 1944. прогласи за дан сјећања“, у: Геноцид у Велици, 49-52.

Милош Гојковић, Велика кроз историју, Завичајно удружење Величана – Београд, Београд 2007.

Милош Гојковић, „О злочину геноцида у Велици, његовом негирању и оправдавању“, у: Геноцид у Велици, 91-96.

Момчило Момо Гојковић, „Жртве геноцида у Велици 28. јула 1944. године“, Глас Холмије, Беране-септембар 2013. године, год. II, бр. 11, 54-59.

Миомир Дашић, „Покољ у Велици 28. јула 1944. има историјску генезу“, у: Геноцид у Велици, 31-38.

Бојан Ђокић, „Балисти као синоним за албанске злочине на Косову и Метохији 1941-1945. године: прилог страдању српског становништва“, Годишњак за истраживање геноцида, св. 9, Београд – Крагујевац 2017, 75-94.

Славољуб Т. Ђукић, Ђукићи од Павића Владимировог из Метеха, Рижа, Краљево 2007.

Вељко Ђурић Мишина, „Геноцид у Велици уткан дубоко у колективно памћење“, у: Геноцид у Велици, 53-56.

Љубо Живаљевић, „Да смо знали да иду балисти, не бисмо их чекали“, у: Геноцид у Велици, 57-58.

Тодор Живаљевић Велички, „Збјег Величана“, у: Бранко М. Пауновић, Велика,  велика по вјековној патњи, 359.

Тодор Живаљевић Велички, „Молитва за мој род Велички“, у: Бранко М. Пауновић, Велика, велика по вјековној патњи, 323-324.

Радош Јелић, „Шамија“, Јединство, Приштина, сриједа 8. новембар 1989, у: Бранко М. Пауновић, Велика, велика по вјековној патњи, 309.

Бранко Јокић, Покољ у Велици 28. јула 1944. године, АП Принт, Подгорица 2014.

Бранко Јокић, „Вјечна стража на граници слободе. Злочин у Велици“, Побједа, Подгорица, петак, 7. јул 1989, бр. бр. 8477, 13.

Бранко Јокић, „Терор их није поколебао. Злочин у Велици“, Побједа, Подгорица, субота, 8. јул 1989, бр. бр. 8478, 14.

Бранко Јокић, „Свједочење Михаила Лалића. Злочин у Велици“, Побједа, Подгорица, недјеља, 9. јул 1989, бр. бр. 8479, 16.

Бранко Јокић, „Подмукло и свирепо. Злочин у Велици“, Побједа, Подгорица, понедјељак, 10. јул 1989, бр. бр. 8480, 12.

Бранко Јокић, „Језива слика села. Злочин у Велици“, Побједа, Подгорица, уторак, 11. јул 1989, бр. бр. 8481, 18.

Гојко Кнежевић, „Да се не заборави и не понови нигдје на земљином шару“, Побједа, Подгорица, 27. јул 2014. година, 20.

Гојко Кнежевић, „Злочин је и прећуткивање, а још већи – негирање геноцида у Велици“, у: Геноцид у Велици, 107-111.

Гојко Кнежевић, „Камомом прекинули дјечју игру“, Побједа, Подгорица 28. јул 2002. године, 22.

Марко Кнежевић, Велика и Новшиће, Штампар Макарије, Београд – Ободско слово, Подгорица, Подгорица 2014.

Марко Кнежевић, „Страдање дјеце у плавском затвору 1941. и Величко-ржаничком масакру 1944. године“, у: Геноцид у Велици, 79-90.

Богољуб Кочовић, Жртве Другог светског рата у Југославији, Свјетлост, Сарајево 1990.

„Крвавав драма у Велици 28. јула 1944“, у: Бранко М. Пауновић, Велика, велика по вјековној патњи, 292.

Otto Kumm, Vorwarts Prinz Eugen,  Coburg 1978.

Зоран Лакић, „Није сваки злочин, ма колико био велики, злочин геноцида“, у: Геноцид у Велици, 39-48.

Радован Лекић, Андријевачки срез 1941-1945 (прилог историји НОБ Црне Горе), Обод, Цетиње 1961.

Вељко Мијовић, Црни вјетар, Друштво пријатеља књиге, Беране 1993.

Јоаникије Мићовић, „Истинске жртве никад не умиру“, у: Геноцид у Велици, 13-17.

Мустафа Мемић, Плав и Гусиње у прошлости, Издавачка заједница „Вељко Влаховић“ – Култура, Београд 1989.

„Партизанска пјесма“, у: Предраг Шћепановић, Злочини над православним становништвом, 283.

Бранко М. Пауновић, Велика, велика по вјековној патњи, АП Принт, Подгорица – НВО ВЕЛИЧКА КАПЕТАНИЈА, Велика, Подгорица 2015.

Бранко Пауновић, „Велички покољ као књижевна тема“, у: Геноцид у Велици, 97-106.

Станко Д. Пауновић, Велички великомученици, Библиотека „Др. Вићентије Ракић“, Параћин 2017.

Миомир Радивојевић„Крвава драма у селу Велици за вријеме Драуфингер операције“, у: Предраг Шћепановић, Злочини над православним становништвом, 286-290.

Д. Т., „Андријевичка операција“, у: Војна енциклопедија, 1, Београд 1970, 145-146.

Јован Ћулибрк, „Велика у топографији терора и топографији сјећања у Другог свјетског рата: Увод у истраживање“, у: Геноцид у Велици, 25-30.

Кирил Феферман, „Нацистичка пропаганда усмјерена на муслимане на Балкану и Совјетском савезу и њене импликације за масовна убиства“,  у: Геноцид у Велици, 19-23.

Милорад М. Чукић, Камом и ватром у долини ЛимаЗлочини вулентара, балиста, припадника дивизија „Скендербег“, „Принц Еуген“ и других албанских и муслиманских формација за време Другог светског рата,  Народна библиотека „Вук Караџић“, Београд 1997.

Павле Џелетовић Иванов, 21. СС Скендербег дивизија, Нова књига, Београд 1987.

Павле Џелетовић Иванов, 21. СС Скендербег дивизија, Удружење писаца Поета,

Београд 2012.

Павле Џелетовић Иванов, Балистички покрет 1939-1952: масовност, сарадња са италијанским и немачким окупаторима и злочини над Србима, Архив Србије, Београд 2001.

Бен Х. Шепард, Терор на Балкану, Немачка војска и партизански начин ратовања, Магелан Прес, Београд 2014.

Славољуб Шошкић, Братство Шошкића монографија са родословом, Београд 2005.

Предраг Шћепановић, Злочини над православним становништвом у Горњем Полимљу 1941-1945, Светигора, Цетиње 2015.

 

ТВ емисије:

 

Велика – Велики злочин, ТВ Црне Горе, 7. април 2015.

Велички непребол, РТ Србије, јул 1994.

 

Интернет извори:

 

http://www.velika.me/index.php