logo3

ГОРАН КИКОВИЋ ''Шудиковски поменик''

Манастир Шудикова у Будимљи код Берана

(Центар средњевјековне духовности, културе

и просвјете Будимљанске жупе, обновљен 2006-те)

Шудиковски поменик

 

Шудиковски поменик је уништен 6. априла 1941. године приликом бомбардовања Београда од стране Њемаца, када је уништена и Народна би- блиотека Србије са књижним фондом од око 35 000 књига и око 500 000 све -зака. Од Шудиковског поменика остало је оно што је прије бомбардовања већ било објављено у неким публикацијама. Тако данас можемо бити за- довољни оним што је Љуба Стојановић у часопису "Прилози за књижевност и језик" (књига VIII из 1928. године објавио под насловом: "Поменик мана-стира Шудикове")". Стојановић каже да је поменик писан "на хартији полу-уставом XVII века на 8° 61 лист у дрвеним корицама оптегнутим кожом. То је Поменик, а чији је види се из записа курзивом у дну 1.4 а: "Сиј свети поменик манастира Шудикове, храма пресвете богородице".   Шудиковски поменик је у првом реду имао за циљ биљежење именâ заслужникâ за мана-стир Шудиково, који обдарише манастир новчаним прилозима, црквеним утварима, књигама и другом. У њему су биљежена имена приложникâ и мјеста одакле су, а често и њихова занимања. Поменик је писан крајем XVI вијека. У њему су забиљежени будимљански митрополити: Макарије I, Ма-карије II, Генадије и Сава, касније, вјероватно почетком XVII вијека допи-сани су још Герасим и Григорије, као и Јефтимије, за кога Марко Цемовић претпоставља да би могао бити новопазарски, јер је поред њега записано са стране: "Нови Пазар". Ево дијела сачуваног Поменика:     

''.....

а) Имена мјеста приложника: ''Бабино, Бач, Бахча, Беле цркве у Хочи, Бело Поље, место Шехер, Беран, Бигор, село Бишин, село Божић, Брзава, Будим, Будимља, Будимна, Берани село, (ваљда Берансело), Виник, Врби- ца, Вршево, Главач(и) село, Гусино, Гусено, Гусиње град, Дол, Драгав село, Драгобиљ, Драгосав село, Дуб, Ђулићи, Забрђе село, Задбарје, Заостро, Зао- стро село, Затон, Загрђе, Калудра, Колашин село, Коњуси село, Корита, Крали село, Курикуће село, Лепница, Лубниц село, Луг село, Лужац, Мачте село, Мезгали, Негобратин село, Никољ пазар, Оходоли, Пабино, Паљух, Печца, Плав село, Праћевац, Равна река, Радотно село, Рибари, Рож, Ржац, Трпези, Тујићи у Бихору, Црхло село, Чна трава, Шекулари, Шу- дик, Ком манастиру, Комин село, Коњско село, Бдини (ваљда Буди- ни), Жуг, Треб, Петљик, Потоци, Чупиће, Црешно село, Првошевин се- ло, Туста, Кољско, Закамења, итд. даље са помиње: Дубочица, Пећ, Студеница, Света Гора и друга мјеста''.

б) Имена мјеста калуђера и монахиња –добротвора манастира: ''из Шу-дикова (доњи дио Будимље), из "Места" (тј. из града Будимље, како су се тада називала главна мјеста у жупи), ''из Драгосаве,из Потока, из Оходола,Петњика,Црешњева,Равне Ријеке, Дубочице, Пећим, те Студенице, из Свете Горе, калуђери,затим монахиње: из Будимље, Дô-ца,Забрђа,Крâља,Прилога,Кладуше,Годуше,Белог Поља,Никољца,Ду-бочице, Прошћења,Трговишта, Заступца, Киновља на врелу (М. Це-мовић каже да би то могло да значи да је око Киновља било насеље), Аса,Рожаја,Трговишта,Зете,Чева,Братоножића,Колашина, Мора-че, Призрена,Фоче,Милешева,Пријепоља''.                 

в) Мјеста из којих су свештеници поменути у Поменику:''из Будим- ље, Берана,Ржанице,Загорја,Горажда,Курикућа,Бабина,Црног Врха, Шудикове,Првошевине,Зле Реке-Ћулића (ваљда ''зело Реке'', ''врле ре-ке''), Плава,Велике,Градишта,Бабина,Пријелога''.

 

У Поменику је сачувано 61 име калуђерâ, 106 имена монахињâ и 17 имена свештеникâ:                 

г) Лична нмена из Поменика, која се данас рјеђе сретају: ''Божић, Богета, Богдо, Богоје, Божинко, Бољашин, Бранивоје, Дабо, Дабижив, Дајко, Дејан, Дука, Гудњо, Гргур, Влаислав, Војно, Вечерин, Вукоман, Вукоје, Вуин, Вукеља, Вукомир, Вукша, Вујно, Вучихна, Игвоје, Иваниш, Јона, Мало- је, Малош, Мараш, Милашин, Мирчета, Новко, Оливер, Огњен, Радота, Раде-ља, Раичко, Рајан, Рајно, Раич, Ранчо, Радоњица, Радовац, Радман, Павко, Перан, Печин, Плуно, Стамат, Срдан, Срђ, Цветан, Цветашин, Татомир, Твртко'', затим женска: ''Богдана, Баја, Видна, Вујана, Вукослава, Вучица, Вука, Вухихна, Горавица, Гуња, Драгана, Дикла, Деспина, Дафина, Даја, Јаго-да, Јанка, Јаника, Јерина, Калина, Комленија, Купина, Кошута, Манда, Мадона, Мандалина, Маргарита, Неранца, Нишава, Милока, Милијанка, Малунка, Оливера, Павица, Плавша, Планинка, Перуника, Петруша, Ра-дичка, Раица, Стајка, Селена, Смиљана, Стоислава, Теодосија, Тодорица, Цвета, Цветана...''

Од Шудиковског поменика сачувано је 80 страна. Имена монаха и монахиња су монашка, док су имена свештеника и лична имена која су ов-дје наведена, народна, крштена имена. Имена мјестâ су, уз извјесну моди- фикацију, углавном иста, изузев малог броја за која се данас не зна гдје су била.