logo3

ГОРАН КИКОВИЋ ''ПЛЕМЕНА ЦРНЕ ГОРЕ, ХЕРЦЕГОВИНЕ И БРДА''

ПЛЕМЕНА ЦРНЕ ГОРЕ, ХЕРЦЕГОВИНЕ И БРДА

 

Наш велики научник географ Јован Цвијић, у свом капиталном дјелу "Балканско полуострво", каже: "Српска племена у границама Црне Горе деле се у две групе. Једно су црногорска племена, тј. племена старе, историјске Црне Горе, између долине реке Зете и Скадарског језера с једне и Боке Которске с друге стране. Насељавају четири нахије: Катунску, Љешанску, Ријечку и Црмничку. Друга група заузима углавном највишу област зелене зоне, између реке Зете и отприлике реке Лима. У њој се разликују херцеговачка племена и племена "седморо Брдâ". И једна и друга назваћемо рашким племенима, пошто је већина од њих у области некадашње Рашке".

 

Племена Старе Црне Горе

     

      Као што је већ поменуто, Стару Црну Гору чине четири нахије: Катунска, Љешанска, Ријечка и Црмничка, а свака је подијељена на племена:

Катунска нахија има девет племена: Цетиње, Његуши, Ћеклићи, Бјелице, Цуце (Веље и Мале), Озринићи (Чевљани), Пјешивци (Горњи и Доњи), Загарач (Горњи и Доњи) и Комани (Комани у ужем смислу и Бандићи); Љешанска нахија у недовршеном племенском груписању има "племена": Дражевина, Градац и Буроње; Ријечка нахија има пет племена:  Косијери, Добрско село, Цеклин (Горњи и Доњи), Љуботињ (Горњи и Доњи), Грађани; Црмничка нахија се дијели на: Подгор, Дупило, Брчели, Сотонићи, Глухи Дô, Лимљани и Бољевићи.

 

Племена Брда, Херцеговине и Приморја[1]

 

      Племена "седморо Брдâ": Бјелопавлићи (Вражегрмци, Мартинићи, Павковићи и Петрушиновићи), Пипери (Црнци, Стијена и Ђурковићи), Братоножићи, Кучи, Ровца, Морача (Горња и Доња) и Васојевићи (докомски и прекокомски). Херцеговачка племена се простиру и на територији Црне Горе и на територији Републике Српске. Нема разлога да се не набрајају заједно. Херцеговачка племена су: Дробњаци (са Језерима), Ускоци, Пива, Шаранци, Никшићи, Бањани, Грахово, Кривошије, Требјешани, Билећа, Гацко, Љубибратићи, Зупци, Рудињани, Приједојевићи и Малешевци.

Племена Приморја

      Српске дике у Приморју: Грбaљ и Паштровићи са Брајићима, Маинама и Поборима.

 

[1]