logo3

ПУБЛИЦИСТА, ПРЕВОДИЛАЦ И КЊИЖЕВНИ КРИТИЧАР ЗОРАН ВУЛЕВИЋ

ЧЛАН ИЗДАВАЧКОГ САВЈЕТА ЧАСОПИСА ''ГЛАС ХОЛМИЈЕ''

 

 

Зоран Вулевић, од оца Новице и мајке Душанке, дјевојачко Киковић, рођен је у Србици у Метохији 1953. Године.

Основно образовање и гимназију завршио је у Беранама. Након завршене матуре у гимназији ''Панто Малишић'' у Беранама као један од њених најбољих ученика од постанка до данас одлази за Београд у којем од 1972. живи и ради.

Зоран је свестраног образовања огедао се у публицистици, преводилаштву са њемачког језика, књижевној критици и естетици, али у шаху и енигматици.

Носилац је многобројних награда и признања у свакој од ових области.Заједно са Мишом Вулевићем аутор је књиге ''Трешњево – завичај братства Вуле-вића'', у издању Одбора САНУ за проучавање села и Културно-просвјетне заједнице Републике Србије, у Београду, 2000. године, у познатој едицији ''Хронике села'' као посебно издање изашла је ова према многим мишљењима најбоља књига из ове едиције.