logo3

НОВИ ЧЛАН ИЗДАВАЧКОГ САВЈЕТА ЧАСОПИСА ''ГЛАС ХОЛМИЈЕ'' ПРОФ. ДР СРЂАН ЛАЛИЋ НАУЧНИК ПОРИЈЕКЛОМ ИЗ ВАСОЈЕВИЋА

Др Срђан Лалић научник поријеклом из Васојевића, 

Светог Саве 19, ламела Ц, стан 8. 76300 Бијељина

065/647-580 srdjan.lalic.efb@gmail.com

Општи подаци:

Рођен je 11.09.1980. године у Бијељини. Основну и  Економску школу завршио je у Бијељини. На Економском факултету у Источном Сарајеву дипломирао je 06.07.2005. године. Успјешно je одбранио магистарски рад на тему: „Проблеми рачуноводства мултинационалних компанија“, 22.05.2008. године и стекао звање магистар економских наука. На Факултету пословне економије у Бијељини, Универзитет у Источном Сарајеву, докторирао je на тему: „Финансијско извјештавање и мјерење перформанси мултинационалних компанија“, 25.10.2013. године и стекао звање доктор економских наука.

 

Ожењен, отац и родитељ двоје дјеце.

 

Радна биографија:

 

 • Према Одлуци Ректора Универзитета у Источном Сарајеву, именован je за Декана ОЈ Економски факултет Брчко. Исто тако, изводи наставу из предмета Теорија и анализа биланса и на последипломским студијама изводи наставу из предмета Методологија научно истраживачког рада.
 • Надаље, на Факултету пословне економије Бијељина изводи наставу из предмета Рачуноводство. Исто тако, на Економском факултету Пале, изводи наставу из предмета: Рачуноводство са финансијском анализом. На Пољопривредном факултету изводи наставу из предмета Економија шумарства.
 • Судски вјештак је економско-финансијске струке. (од 19.09.2011. године)
 • Цертификат: Сертификовани рачуновођа, САВЕЗ РАЧУНОВОЂА И РЕВИЗОРА РЕПУБЛИКЕ СРПСКЕ, лиценца број:
 • Цертификат: Сертификовани форензички рачуновођа, САВЕЗ РАЧУНОВОЂА И РЕВИЗОРА РЕПУБЛИКЕ СРПСКЕ, број:027-038.
 • Цертификат: „Interne auditore“ по захтјевима ISO 9001:2008. Slovenion institute of Quality and Metrology.
 • Цертификати о завршеној обуци за писање пројеката:
  • Иновативно, пословно и маркетинг планирање (EuropeAid/128-860/L/ACT/IPA)
  • Project Monitoring and Evaluation, (EURELSMED),
  • Business Planning and Strategy, (EURELSMED),
  • Foreign Direct Investment, (EURELSMED),
  • Strategic Planning Process in Practice, (EURELSMED).
 • Објавио је Уџбеник, Монографију, Збирку задатака из области рачуноводства, три рада на SCCI Томсон Ројтерс листи, преко тридесет успјешно одбрањених и објављених радова на међународним научним скуповима, истраживач или руководилац на пет успјешно реализованих пројеката.

 

Такође, услед кадровских промјена у  Економској школи у Бијељини, у току 2007. године предавао је  предмете Књиговодство и практичну наставу. Хонорарно и у зависности од потребе од 2003. године, ангажован сам као сарадник у рачуноводствено-ревизорској организацији Д.о.о. „Ревидере“ Бијељина. Оснивач је и предсједник Удружења грађана „Удружење рачуновођа, форензичара и ревизора“ Брчко дистрикта Босне и Херцеговине.

 

Остале активности:

 

 • Главни и одговорни уредник је Зборника радова Економског факултета Брчко, од 2016. године.
 • Члан је научног одбора часописа „Анали“, Економски факултет Суботица, од 2016. године.
 • Члан је редакционог одбора часописа „Агрофор“ Пољопривредни факултет Источно Сарајево, од 2017. године.
 • Члан је Савјета Борачке организације Републике Српске, од новембра 2017. године.

 

Знање страних језика:

 

Енглески језик:

 1. говор -  средњи ниво
 2. читање – средњи ниво
 3. писање – средњи ниво

 

Служење рачунаром:

 

Microsoft office Word, Microsoft office Excel, Microsoft office Access, Microsoft office outlook, Microsoft office Power Point, Internet Explorer.

 

 

Додатне активности:

 

 1. Мајстор каратеа (први дан),
 2. Оснивач Студентског фудбалског клуба „Академац-УИС“ Бијељина
 3. Возачка дозвола – Б категорија