logo3

АКАДЕМИК ПРОФ. ДР ЈОВАН В. БАБОВИЋ

ЧЛАН ИЗДАВАЧКОГ САВЈЕТА ЧАСОПИСА ''ГЛАС ХОЛМИЈЕ''-БЕРАНЕ

 

 

Академик проф. др ЈОВАН В. БАБОВИЋ, редовни професор универзитета и Member New York Academy of Sciences, New York.
Рођен је 13.10. 1946 године у Дулипољу, Андријевица.

Дипломирани агроекономиста, специјалиста из аграрне економије, магистар агроекономских наука и доктор агроекономских (економских) наука. Доктор наука који је одбранио магистарски и докторски рад уз рад у производњи.

Редовни професор београдског Универзитета и Универзитета Привредна академија у Новом Саду. Редовни професор менаџмента у агробизнису, маркетинга и агромаркетинга, аграрне економије, менаџмента природних ресурса и пословне и међународне економије на Универзитету Привредна академија. Биран је најпре за доцента Економског факултета у Новом Саду, затим редовног професора маркетинга Европског универзитета у Београду. Изабран је за ванредног професора Економике пољопривреде и задругарства на Пољопривредном факултету у Земуну и за редовног професора Менаџмента на Ветеринарском факултету у Београду.

Радио је у ПИК Лозница, Лозница, ПКБ Агроекономски институт, Београд и као члам и подпреседнак Пословодног одбора ПИК Сирмијум, Срем. Митровица и саветник председника СТП“Прогрес“Београд. Редовни професор Универзитета у Београду и Привредне академије у Новом Саду.
Народни посланик у Већу грађана СРЈ. Министар пољопривреде, шумарства и водопривреде у Влади Републике Србије.
Члан одбора САНУ за проучавање села. Редовни члан Матице српске.
Изабран је за Member New York Academy of Sciences, New York.
Подпреседник и секретар ПО СПС у Војводини и Члан ГО СПС Србије.

Објавио је 32 уџбеника, књига и монографија, 210 научних радова на међународним научним скуповима, иностраним и домаћим научним часописима и велики број стручних радова и домаћих и међународних пројеката. Референтна дела су: Погледи на будући развој пољопривреде и села Србије, Будућност села и сељака, Менаџмент и маркетинг у савременом развоју пољопривреде, Агробизнис у производњи еколошке хране, Органска пољопривреда, том 1 и 2, Органска прерада, том3, Одрживи развој и заштита животне средине, Агроекономска политика пољопривредног и руралног развоја ЕУ, Менаџмент, Маркетинг и агромаркетинг, Менаџмент фарме, Менаџмент природних ресурса и Савремени пољопривредни и рурални развој Србије,, Од Комова до Српске Атине.......

Добитник је најзначајних друштвених и научних признања. Говори руски и енглески језик и служи се немачким језиком.Индеx научне компентенције 548.

Супруга Љиљана је професор дефектологије, кћерка Лидија, магистар економије, др Ксенија, субспецијалиста кардиологије и докторанд медицинских наука, син Младен, дипломирани економиста, снаха Александра, дипл. економиста, зет Марио магистар рударских наука и унуци Филип, Огњен и Стефан.

Живи и ствара у Новом Саду.