logo3

МИРКО ВУКИЋЕВИЋ ''ЗА БОЉЕ ДАНЕ''

                                              Мирко Вукићевић  

                        

                                                                        ЗА БОЉЕ ДАНЕ

 

                                      ''Глас Холмије'' часопис је       Те језике није нама

                                      какав досад био није,                наука и пракса дала,

                                      из области књижевности          него неки ''зли богови''

                                      културе и историје.                  без образа и морала.

 

 

                                      У њему је све истина                Сачуваће ''Глас Холмије''

                                      о прошлости, борби, вјери,      историју ону праву,

                                      а не као што говоре                  наше писмо, језик, вјеру

                                      тамо неки Растодери.               и лијепу крсну славу.

 

 

                                      Баш га красе дивна слова         Излазиће наш часопис

                                      наше драге ћирилице,               и на нешто више страна,

                                      па сваки број радо читам          излазиће још и бољи

                                      од корице до корице.                једанпут у мјесец дана.

 

 

                                      На језику српском, зна се,        Зато, драга редакцијо,

                                      вјековима који траје,                 напријед са пуно воље

                                      а не неки к'о печурка                с прилозима из Холмије

                                      преко ноћи што настаје.           и биће нам свима боље.