logo3

МИЛАДИН ЈОКСИМОВИЋ ПЈЕСМА ''ОЧАЈ''

ОЧАЈ

Амо јутром до Косова Поља
да тражимо Лазареве кости
јели глава на мртва рамена
ил је мртав у рукама носи

Полетимо на врх Пирлитора
с Јабучилом војводе Момчила
Да видимо Скадар на Бојани
Видосава јели ускочила

Чује ли се јека џефердара
иодкуда и скојега краја
имал игдје хајдука у гори 
или племе сном мртвијем спава

Покајнице не пуштају гласа
међу њима сестра Батрићева
Лелек Црну притиснуо Гору
очај пусти неда да се пјева