logo3

У ОПШТИНИ АНДРИЈХЕВИЦА ОСНИВАЈУ- '' ПАРК ПРИРОДЕ КОМОВИ''

Оснивају парк природе Kомови

АНДРИЈЕВИЦА – Секретаријат за послове локалне управе припремио је одлуку на основу које ће се основати Друштво са ограниченом одговорношћу „Парк природе Kомови“. У одлуци је прецизирано да се ради о једночланом друштву које ће управљати заштићеним подручјем Парка природе „Kомови“ у складу са Законом о заштити природе и одлуком о проглашењу Регионалног парка „Kомови“.
-Приликом проглашења Регионалног парка општина Андријевица се водила сазнањем о еколошким вриједностима тог подручја, односно о богатству биљног и животињског свијета, тако да заслужује да добије одговарајући ниво заштите и управљања. Такође, узето је у обзир да се одредбама Закона о локалној самоуправи прописује да Општина у складу са законом и другим прописима обезбјеђује услове и стара се о заштити животне средине и појединих њених ђелова. Стога се доноси одлука о оснивању друштва са ограниченом одговорношћу „Парк природе Kомови“- наводи се у одлуци.
Наглашено је да оснивач Општина Андријевица даје друштву на коришћење следећу имовину: помоћни објекат у оквиру некадашње касарне у селу Јапан, брвнару на превоју Трешњевик, канцеларијски прибор за управу парка у оквиру зграде Центра за културу, донацију УНДП-а која се састоји од возила „лада нива“, лаптопа и ГСП навигације. Истакнуто је да се друштву повјерава упарвљање заштићеном подручјем с циљем одржавања биодиверзитета, геолошких и геоморфолошких вриједности у неизмијењеном стању, затим одржавања постојећих еколошких процеса и одржавања разноврсног генетског фонда.
-Друштву се повјерава управљањм заштићеним подручјем ради одржавања богатства врста шумских, ливадских, водених и других станишта од значења за очување биодиверзитета идентификованих на том подручју. Повјерава му се и одржавање богатства заштићених и угрожених врста биљака и животиња, као и стварање добробити за локалну популацију без нарушавања природних вриједности парка. Ту се мисли и на развој туристичких и спортских садржаја и одржавање постојећег културног пејзажа и културне баштине- наводи се у одлуци.
Истакнуто је да ће се друштво финансирати из буџета Општине, затим од накнада за коришћење заштићеног добра, прихода остварених коришћењем имовине, прихода остварених од коришћења новостечене имовине и донација.
Д.Ј.