logo3

У БЕРАНАМА УГРОЖЕНА ПРАВА СРБА У ДРЖАВНИМ ИНСТИТУЦИЈАМА  Отворено писмо Игора Радевића премијеру Душку Марковићу

 

 

У БЕРАНАМА УГРОЖЕНА ПРАВА СРБА У ДРЖАВНИМ ИНСТИТУЦИЈАМА

 Отворено писмо Игора Радевића премијеру Душку Марковићу

 -

фебруар 18, 2018

 

Поштовани,

Обраћам Вам се овим писмом да укажем на систематски прогон на вјерској и националној основи, којем сам био изложен у претходном периоду у Управи за некретнине Црне Горе – Подручна јединица Беране, од стране начелника ове подручне јединице Велибора Маријановића!

Наиме, исти је постављен за начелника Подручне јединице Беране у јулу 2017. године. Напомињем да сам у Управи за некретнине био ангажован од 11.08.2014. године као стручни консултант у оквиру пројекта ЛАМП и то као Предсједник Комисије за излагање података на јавни увид, гдје сам у периоду од цитираног датума до 15.09.2017. године изложио пет катастарских општина и то: КО Праћевац, КО Лубнице, КО Буче II, КО Главаца и КО Рујишта, да би након тога био премјештен у редовну службу на пословима одржавања катастра непокретности закључно са 31.12.2017. године.

Поменути начелник је од првог дана, почео да врши прогон, када је ушао у моју канцеларију и захтијевао да је напустим заједно са осталим члановима Комисије, уз образложење да то треба да буде његова канцеларија, на шта сам му одговорио да се можемо договорити, међутим исти се успротивио томе, рекавши да га то не занима, те да нађем рјешење, предложивши да свој рад обављам наизменично у просторија друге двије Комисије за излагање! Сугерисао сам да је то немогуће, са разлога што је поступак излагања веома сложен, те да у канцеларији имамо много предмета, и комплетну оперативу!

Његово непримјерено, непрофесионално и насилно понашање према мени се наставило и у периоду када сам премјештен у редовну службу, на начин то је исти захтијевао да у неколико предмета поступим другачије, те низом различитих опструкција, онемогућавајући ће ме да самостално обављам своје радне задатке и самостално доносим рјешења, што је у директној колизији са чланом 12 Закона о управном поступку, који прописује да „овлашћено службено лице самостално утврђује чињенице и околности у управном поступку и на основу утврђених чињеница и околности одлучује о управној ствари“.

Такође, једном приликом ме је исти позвао у канцеларију питајући ме да ли је заставица која је била на столу у канцеларији у којој сам радио са Комисијом моја, јер је у сазнању да јесте, на шта сам одговорио да иста није моја већ својина Управе за некретнине, те да се ту налази неколико година прије мог доласка, јер су ми тако рекле старије колеге, а онда ме је питао чија је то застава, тачније које земље, мислећи да је то српска-црквена застава!, на шта сам одговорио да је тужно што не знамо историју своје земље, те да је то била званична застава Књажевине Црне Горе, после чега ју је уклонио из канцеларије. Овај поступак представља испољавање националне и вјерске нетрпељивости!

Предње поменуто понашање кулминирало је 22.11.2017. године, флагрантним примјером кршења мог уставног права употребе ћириличног писма, када сам као обрађивач у поступку доставио пет рјешења на потпис начелнику, које сам израдио на ћириличном писму, која ми је исти вратио непотписана оставивши их на столу са захтјевом, цитирам: „Откуцаћеш ова рјешења на латиницу!“, без образложења на моје питање „Зашто“, а код уставне чињенице да је чланом 13 Устава Црне Горе у ставу 2 прописано: „Ћирилично и латинично писмо су равноправни“. У том тренутку, у канцеларији су била присутна три свједока овог скандалозног догађаја!

Своја рјешења сам углавном израђивао на ћириличном писму, али и на латиничном писму. О оваквом понашању, обавијестио сам у неколико наврата, писаним и усменим путем директора Управе за некретнине Драгана Ковачевића, тражећи да ме заштити и предузме одређене мјере, како би се проблем ријешио мирним путем у оквиру Управе за некретнине, јер сам цијенио да као људи можемо заједнички успоставити један нормалан колегијалан однос, на корист свих! Међутим, нисам добио никакав одговор, нити су предузете било какве мјере у том циљу.

Напротив, као резултат свега, умјесто да се санкционише непримјерено и насилно понашање овог начелника, који је на послу веома често користио алкохол и био у припитом стању, на коју чињеницу је указано директору Управе Драгану Ковачевићу, Велибор Маријановић је послао Управи захтјев да ми се не продужи Уговор о дјелу, с обзиром да је истекао 31.12.2017 године, наводећи у захтјеву гнусне неистине да не заврјеђујем да наставим са радом у Подручној јединици, без икаквог конкретног образложења, аргументације и доказа! Напомињем да сам у периоду од 15.09.2017 године, откако сам прешао у редовну службу обрадио 127 предмета, само два мање од укупно запримљених од којих су 125 правоснажна, док су у само два предмета изјављене жалбе, те да сам после колеге Момчила Саичића, правник са најдужим стажом у Подручној јединици и једини који има положен правосудни испит, а поред тога сам и једини који нема ријешено стамбено питање и живи као подстанар!

С обзиром на овај последњи у низу чин, мотивисан очигледним разлозима националног, вјерског и личног анимозитета начелника према мени, отишао сам на пријем код директора Управе Драгана Ковачевића, дана 11.01.2018 године, који је био упознат којим поводом сам дошао, конкретно да затражим информацију од Управе, тачније њега као старјешине Органа, шта је преудузео као Директор по овом питању, те какав је мој даљи статус у Управи за некретнине ПЈ Беране?! Исти ме није удостојио пријема, после три године и једног мјесеца мог рада на изузетно сложеном пројекту израде Катастра непокретности, који је од капиталног значаја за Црну Гору, те четири мјесеца рада на пословима одржавања Катастра непокретности.

Господине Марковићу, ја сам Србин по националности, православне вјероисповијести, члан Српске Православне Цркве, нисам члан ниједне политичке партије.

Завршио сам Правни факултет у Подгорици 2010. године и положио правосудни испит у јулу 2016. године. У овој земљи сам рођен, одрастао, школовао се и стечено знање и цијелог себе желио да уградим на општу добробит, из љубави према њој!, о чему говоре и моја дјела! Када игра репрезентација Црне Горе, здушно навијам за њу! Ниједним својим гестом на послу, никада нисам угрозио ничије право на националну припадност, нити вјерско убјеђење, нити сам икада на послу самоиницијативно говрио о својој националној и вјерској припадности!

Како је горе наведено понашање од стране наченика Управе за некретнине ПЈ Беране Велибора Маријановића, флагрантно кршење основних људских права и слобода зајемчених Уставом Црне Горе, Кривичним закоником Црне Горе, низом других законских и подзаконских аката, Европском Конвенцијом о људским правима и слободама, као и другим општеприхваћеним Међународним докуменатима који регулишу област људских права и слобода, а чији је Црна Гора потписник, те како се ради о систематском и континуираном прогону од стране поменутог према мени, засновног на националној и вјерској нетрпељивости, те личном антагонизму, иживљавању и самовољи дотичног, уз злоупотребу службеног положаја, овим путем Вам се обраћам да ме примите најхитније и предузмете мјере у својој надлежности према протагонистима оваквог понашања!

Вјерујући да је Црна Гора правна држава која превасходно штити свог грађанина као носиоца суверености по Уставу, као и у Ваш предани рад као Премијера Владе Црне Горе, на опште добро свих грађана Црне Горе, најискреније се надам и очекујем од Вас да омогућите заштиту мојих елементарних људских права и слобода загарантованих Уставом Црне Горе и другим документима, која су ми на овај начин угрожена, како бих остао у увјерењу да Институције државног система ваљано функционишу у служби грађана и Друштва и како бих даље могао несметано уживати своја права!