logo3

У БЕРАНАМА ПОТПИСАНА СВЕТОСАВСКА ПОВЕЉА О САРАДЊИ

У БЕРАНАМА НА СВЕТОСАВСКИМ СВЕЧАНОСТИМА ПОТПИСАНА ПОВЕЉА О САРАДЊИ СНО ВАСОЈЕВИЋА И ЛИМСКЕ ДОЛИНЕ ИЗ БЕРАНА И СВЕ СРПСКОГ САВЕЗА ВЕТЕРАНА ''БОЈЕВО БРАТСТВО'' ИЗ СРБИЈЕ И ДРУШТВА ЦРНОГОРСКО РУСКОГ ПРИЈАТЕЉСТВА ИЗ ПОДГОРИЦЕ

 

 Предсједник Свесрпског Савеза Ветерана „Бојево Братство“ из Србије Славољуб Љубисављевић,предсједник  Српске народне одбране Васојевића и Лимске долине - Црна Гора на челу са Гораном Киковићем  и предсједник Друштва Црногорско- руског пријатељства из Подгорице Гојко Томашевић,потписали су 25. Јануара 2018. У Беранама на Светосавским свечаностима споразуме о сарадњи поменутих организација.

 

Свесрпски Савеза Ветерана „Бојево Братство“ из Србије, СНО Васојевића и Лимске долине из Берана,  Друштво Црногорско- руског пријатељства из Подгорице потписали су тим поводом Споразум о сарадњи у којем се каже.

 

Члан 1. Опште одредбе

Овај споразам о сарадњи  (У даљем тексту Споразум) ће уређивати сарадњу између два савеза:

Потписивањем овог споразума, потписници су сагласни да сарађују у остваривању следећих циљева и задатака:

    1. афирмација и неговање духовних,културних,научних и других видова сарадње између српског,руског,белоруског и других словенских народа,

1.2. међусобно упознавање српског,руског,белоруског и других словенских народа путем учења словенских    језика,развијања свестране сарадње у области културе, науке,уметности,спорта и привреде,

1.3. размена битних  информација за оба савеза

1.4. међусобно приближавање словенске културе и традиције.

1.5. повезивање и усклађивање деловања појединих удружења,чланова оба Савеза.

1.6. Заступање и заштита права и интереса српских , руских, белоруских и осталих словенских народа, ветерана и инвалида отаџбинских ратова, њихових породица и породица преминулих припадника војске и полиције, као и других категорија грађана

1.5. У складу са Уставом и законима Републике Србије и Црне Горе  као и међународним резолуцијама и конвенцијама, залагање за повратак светој српској земљи, српским светињама и напуштеним домовима, на Косову и Метохији.

1.6. Брига о старој популацији јунака отаџбинских ратова, изнемоглим, болеснима и деци,

1.7. Развијање патриотских осећања младих према историји, обичајима, вери и култури, са нагласком на развијању  поверења и разумевања између словенских народа,

а) развијање механизама за интеракцију и сарадњу са државним органима и локалне самоуправе, јавних удружења, невладиних организација у циљу постизања заједничких програмских циљева,

 б) промовисање и учествовање у изради и имплементацији законских и других нормативних правних аката, на свим нивоима, у циљу стварања законске основе ради лакшег остваривања програмских циљева оба савеза;

в) сарадња са државним органима, органима локалне самоуправе, организацијама у циљу патриотског образовања и физичког развоја младих;

г) сарадња са другим истородним организацијама других држава,заједничко повезивање са организацијама у земљи и иностранству,универзитетима и школама и укључивање у рад националних и међународних организација које се баве односима, српског,руског,белоруског и других словенских народа,

д) ангажовање у привлачењу инвестиција из земље и иностранства  ради реализације социјално-културних пројеката и програма за потребе остваривања програмских циљева оба савеза;

 ђ) учешћа у међународним и домаћим програмима хуманитарне и добротворне помоћи, укључујући:

социјалну подршку и заштиту грађана;

-припрема становништва и пружање активне помоћи у превазилажењу последица природних катастрофа, еколошких, техногених и других катастрофа, како би се спречиле несреће;

-помоћ жртвама природних катастрофа, еколошких, техногених и других катастрофа, приликом друштвених, етничких и верских сукоба, избеглица и интерно расељених лица;

-акција у циљу заштите животне средине и животиња,

 1.8. у одређеним приликама заједничко организовање  или у заједници са другим организацијама стручне скупове,саветовања,семинаре и друге облике едукације ради повезивања српског,руског,белоруског и других словенских народа у свим аспектима живота,

1.9. објављује књиге и друге публикације на тему начина живљења српског,руског белоруског и других словенских народа,њихових  обичаја,потреба,интересовања и сл.,

1.10. организује дружења,изложбе и друге културно-уметничке активности ради упознавања културе,језика и традиције српског,руског,белоруског и других словенских народа.

 

Члан 2.

Споразум је базиран на чистом договору и могућностима страна – потписника Споразума.  Потписници овог Споразума ће одредити особе задужене за комуникацију и координацију заједничких активности.

Члан 3.

 

Овај споразум не утиче на обавезе потписница, по основу закључивања уговора са трећим лицима и стога не може бити препрека за испуњење обавеза потписница Уговора према трећим лицима.

 

Члан 4.

Овај споразум  ступа на снагу даном потписивања. Споразум се склапа на неодређено време.Свака од страна, потписница Споразума, може се повући из споразума путем писменог обавештења, другим странама. Обавештење мора бити послато  другим странама најмање месец  дана унапред.

Овај споразум је направљен у 4 оригинална примерка, свака страна ће задржати по 2 примерака.

 

У Беранама , дана 25.01. 2018.  Године

За  Свесрпски Савез Ветерана „Бојево Братство“,

Предсједник:  Славољуб Љубисављевић,

 

За  Српску народну одбрану Васојевића

Предсједник:  Горан Киковић

 

За Друштво Црногорско- руског пријатељства

предсједник Гојко  Томашевић.

 

                        Прилог припремила редакција ''Глас Холмије''