logo3

СРПСКИ ЈЕЗИК ВЕЋИНСКИ  У ЦРНОЈ ГОРИ У ЈУНУ 2022. -РЕЗУЛТАТИ ИСТРАЖИВАЊА ЦЕДЕМ-А

ИСТРАЖИВАЊЕМ ЦЕДЕМ-А СРПСКИ ЈЕЗИК ВЕЋИНСКИ  У ЦРНОЈ ГОРИ

На Попису би се 48,6 одсто грађана изјаснило да говори српским језиком, што је у односу на 2011. скоро шест одсто више.

Уколико би у овом тренутку био одржан Попис, 48,6 одсто грађана би се изјаснило да говори српским језиком, што је у односу на попис 2011. године скоро шест одсто више. То је показало истраживање Центра за демократију и људска права ЦЕДЕМ, спроведено у периоду од 11. до 27. јуна 2022. године, на узорку од 1026 грађана.

Црногорским језиком говори 36,1 одсто, што је готово исто као на Попису из 2011. године.

Босанским језиком говори 2,6 одсто грађана, што је за готово 4,2 одсто мање него током Потписа из 2011. година.

Ако би данас био одржан Попис 46,3 одсто грађана би се изјаснило као Црногорци, што је за готово два одсто више него у Попису из 2011.године.

Као Срби би се изјаснило 32,8 одсто грађана, што је за готово четири одсто више него током претходног пописа.

Као Бошњаци би се изјаснило 7,7 одсто грађана, што је за један одсто мање него током претходног Пописа, а као Албанци би се изјаснило 5,1 одсто грађана.