logo3

СРБИ СТУДЕНТИ ИЗ ЦРНЕ ГОРЕ НЕ ПЛАЋАЈУ СТУДИЈЕ У СРБИЈИ

СРБИ СТУДЕНТИ ИЗ ЦРНЕ ГОРЕ НЕ ПЛАЋАЈУ СТУДИЈЕ У СРБИЈИ

Изговоре једну реч и све им је бесплатно! А то је СРБИН.

Сви се одувек питају како то да студенти из Црне Горе не плаћају студије у Србији, а у Црној Гори се све плаћа. Само је једна реч пресудна

Страни студенти, па и Срби, који се школују на црногорским факултетима уредно плаћају студије – док је у Србији ситуација мало другачија.

Наиме, код нас још увек важи правило по коме студенти из Црне Горе могу да се школују бесплатно, односно да прву годину упишу о трошку Републике Србије, када на високошколским установама кажу само једну реч!

О чему се ради? Они треба да дају изјаву да су припадници српске националне мањине у Црној Гори, тачније да у одељку где се поставља питање националности напишу једну реч – Србин или Српкиња.

У Министарству просвете за Телеграф су рекли да припадник српске националне мањине из суседне земље у школској 2017/2018. години може уписати прву годину студија, под истим условима као држављанин Републике Србије, укључујући и право на упис на студије у статусу студента који се финансира из буџета.


– Приликом подношења пријаве и прописане документације за упис на студије високошколској установи, кандидат подноси и изјаву у писаној форми да је припадник српске националне мањине, модел изјаве објављен је на сајту факултета – рекли су они.

Звучи логично да студенти из Републике Српске не плаћају студије као и студенти из Србије – јер су и једни и други и код куће и на факултету Срби. Међутим, да ли су сви Црногорци који студирају у Београду, на државним факултетима заиста Срби? Хм.

Све што је потребно је да студенти из Црне Горе приликом пријављивања на конкурс поднесу нострификоване дипломе о завршеној средњој школи у четворогодишњем трајању, пруже доказ о познавању српског језика у складу са Статутом Универзитета и Статутом факултета, односно о познавању језика на којем се изводи настава и на крају да је здравствено осигуран.

Иначе, у току године на њихову адресу у просеку пристигне око 600 захтева за признавање стране дипломе из Републике Црне Горе, а ради даљег наставка школовања.

Из ресорног министарства речено је да се ценовници уписа страних држављана на основне студије разликују од установе до установе, али увидом на сајтове факултета види се да се оне крећу од 2.000 евра (ФОН, ЕТФ), 3.000 евра (Архитектонски), па и до 5.300 евра за студије на емглеском језику на Медицинском факултету.

То значи да би Србија на 600 студената који су упутили захтев за признавање дипломи из Црне Горе, могла да заради најмање 1.200.000 евра у случају да се постави као и црногорска држава.

Треба нагласити да страни студенти додатно плаћају и излазак на испит, за који се издваја од 30 до 50 евра.

Извор Србин инфо