logo3

ПРОФ.ДР МАРКО МИЛОВИЋ НОВИ ЧЛАН ИЗДАВАЧКОГ САВЈЕТА ЧАСОПИСА ''ГЛАС ХОЛМИЈЕ''

ПРОФ.ДР МАРКО МИЛОВИЋ НОВИ ЧЛАН ИЗДАВАЧКОГ САВЈЕТА ЧАСОПИСА ''ГЛАС ХОЛМИЈЕ''

Марко Миловић,рођен 07. јануара 1972. године у Тузли, Босна и Херцеговина,где је завршио основну школу и гимназију. Дипломирао је 1997. године на Правном факултету Универзитета у Београду, а Правосудни испит је положио 2000. године. Академски степен магистра кривичноправних наука стекао је 2004. године одбранивши магистарску тезу под називом „Кривично дело блудне радње“ на Правном факултету Универзитета у Београду.

Докторску дисертацију је одбранио 2015. године на Правном факултету у Београду Универзитета у Београду, под називом ''Кривичноправна заштита деце у области сексуалних односа''.

У својој професионалној каријери радио је као приправник и стручни сарадник у некадашњем Трећем основном суду у Београду, а од 2001. године у Окружном суду у Београду као виши стручни сарадник у другостепеном кривичном одељењу. 2006. године одлази у адвокатуру.

Од 2004. до 2006. године радио је као асистент на предметима кривично правно и кривичнопроцесно право на Правном факултету, Привредне Академије у Новом Саду. Изабран је 2016. године у звање доцента на Интернационалном универзитету Брчко у Босни и Херцеговини.

Од 2019. године ради у звању доцента на Правном факултету Универзитета Мегатренд у Београду, на катедри за кривично право, а 2021. године је изабран у звање ванредног професора.

Учествовао је као предавач на више саветовања у земљи и региону.

Објавио је преко четрдесет научно-стручних радова из кривичноправне материје у земљи и иностранству и аутор је две монографије.