logo3

Лесковачки културни центар расписује КОНКУРС за најлепшу песму написану на дијалекту

Лесковачки културни центар расписује КОНКУРС за најлепшу песму написану на дијалекту

Лесковачки културни центар вас позива да пошаљете до 3 своје ауторске песме које су писане на вашем локалном говору. Право учешћа имају сви аутори којима је српски матерњи језик.

Приспеле радове ће прегледати селектор и изабраће најбоље песме, које ће бити објављене у посебној публикацији ˗ збирци дијалекатске поезије.

Поред тога, селектор ће изабрати 15 песника који су послали најбоље песме и ти аутори ће учествовати на манифестацији ,,У ритму дијалекта“ која ће се одржати 26. јуна 2021. године у Лесковачком културном центру.

На крају манифестације биће изабрана најлепша дијалекатска песма овогодишњег програма, чији аутор ће бити награђен новчаном наградом од 10.000 динара.

УСЛОВИ КОНКУРСА:

• Аутори треба да пошаљу најмање једну, а највише три песме које су написане народним језиком, тј. било којим дијалектом којим се говори на територији наше земље.

• Радове слати на мејл ana.jovic@lkc.org.rs, са назнаком За конкурс.

• Поред текста песама, у мејлу доставити и следеће податке: име и презиме аутора, град, број телефона, назив дијалекта на коме је писана поезија.

• Слањем радова на Конкурс учесник гарантује да су послате песме његово ауторско дело и даје право Лесковачком културном центру да послате текстове користи у сврху промоције манифестације (објављивање у електронским и штампаним медијима и сл.).

Конкурс је отворен од 5. маја. 2021. до 5. јуна 2021. године.

Додатне информације у вези са конкурсом можете добити на мејлу ana.jovic@lkc.org.rs или на телефон: 064/8316997.

Опис фотографије није доступан.