logo3

ИГОР РАДЕВИЋ ДИСКРИМИНИСАН ПО НАЦИОНАЛНОЈ ОСНОВИ ЗАТО ШТО ЈЕ СРБИН

ОМБУДСМАН ПРЕПОРУЧИО ИНСПЕКЦИЈСКИ НАДОР У БЕРАНСКОМ КАТАСТРУ ЗБОГ СУМЊЕ ДА ЈЕ БИВШИ РАДНИК ИГОР РАДЕВИЋ ДИСКРИМИНИСАН ПО НАЦИОНАЛНОЈ ОСНОВИ ЗАТО ШТО ЈЕ СРБИН 

 

Бивши радник беранског катастра Игор Радевић поручио је да ће правду потражити у Европском суду за људска права у Стразбуру уколико домаће правосудне институције не уваже његове притужбе које се односе на рад Велибора Маријановића, начелника Управе за некретнине ПЈ Беране. Он је устврдио да га је приликом радног ангажовања на основу уговора о дјелу у Управи за некретнине Подручне јединице Беране, Маријановић понижавао по основу вјерске и националне припадности и да је тај случај предочио тужилаштву.
Казао је да је виши државни тужилац у Бијелом Пољу, након спроведеног доказног поступка у извиђају, априла ове године, оцијенио да су у радњама Велибора Маријановића садржани елементи кривичног дјела повреда равноправности Кривичног законика Црне Горе, те да је списе предмета доставио на надлежност Основном државном тужилаштву у Беранама, с обзиром на то да је оно надлежно да поступа у датом случају. Међутим, како је навео, државни тужитељ у Основном државном тужилаштву у Беранама је, и поред изнијете оцјене вишег државног тужиоца, одбацио његову пријаву.
Он је нагласио да је и заштитник људских права у свом мишљењу оцијенио да су његови наводи тачни и да га је начелник Маријановић дискриминисао у вези са употребом ћириличног писма. 
– Омбудсман је у свом мишљењу јасно казао да се одбијање начелника Подручне јединице Беране да потпише рјешења на ћирилици која сам ја припремио, као обрађивач, не може оправдати бригом о законитости, контролом квалитета у обављању послова и начелима управног поступка. Такође, навео је да су неприхватљиви наводи начелника Маријановића да као лице које доноси рјешења и одговара за њихову законитост може тражити од запослених да рјешења припремају на ћириличном или латиничном писму. То довољно говори да је у датом случају начелник Маријановић злоупотребио своја овлашћења – тврди Радевић.
У препорукама које је заштитник људских права упутио Управи за некретнине ПЈ Беране наводи се да у свим будућим случајевима поступа у складу с уставном гаранцијом равноправности ћириличног и латиничног писма и запосленима обезбиједи употребу било којег од два писма без прављења изузетака, осим у случајевима када странка по чијем захтјеву се води поступак сама затражи коришћење једног од два писма у равноправној употреби.
Заштитник људских права препоручио је и Управи за инспекцијске послове Министарства јавне управе Владе Црне Горе да спроведе поступак инспекцијске контроле у Управи за некретнине – ПЈ Беране због, како је наведено, „сумње у постојање дискриминације по више основа, а примарно због коришћења писма у службеној употреби“.


Маријановић одбацује оптужбе

Начелник Маријановић тврди да Игор Радевић ничим није имао дискриминаторски третман док је радио у Управи за некретнине. Казао је да о томе свједочи и чињеница да је тужилаштво одбацило Радевићеву пријаву.
– Потпуно је нетачно да сам ја иком од запослених повриједио било какву равноправност, па ни Игору Радевићу. Рјешења сам потписивао и ћирилицом и латиницом, о чему постоје докази. Уосталом тужилаштво је оцијенило да са моје стране у датом случају нема елемената кривичне одговорности – нагласио је Маријановић, тврдећи да је након истека уговора о дјелу у Управи за некретнине оцијењено да нема потребе за Радевићевим даљим радним ангажовањем.