logo3

ЖАРКО БОЈИЋ, ЕПСКИ ПЈЕСНИК ИЗ ПОДГОРИЦЕ О ГЛАСУ ХОЛМИЈЕ

ЖАРКО БОЈИЋ, ЕПСКИ ПЈЕСНИК ИЗ ПОДГОРИЦЕ, ИНАЧЕ ВАСОЈЕВИЋ, ИЗ МОРАЧЕ, РЕДОВНИ ЈЕ ЧИТАЛАЦ ЧАСОПИСА ЗА КЊИЖЕВНОСТ, ИСТОРИЈУ И КУЛТУРУ ''ГЛАС ХОЛМИЈЕ'', КОЈИ ИЗЛАЗИ НА СРПСКОМ ЈЕЗИКУ И ЋИРИЛИЧНОМ ПИСМУ У БЕРАНАМА И ЈЕДИНИ ЈЕ ЧАСОПИС ОВЕ ВРСТЕ КОЈИ ИЗЛАЗИ НА СРПСКОМ ЈЕЗИКУ И ЋИРИЛИЦИ НА СЈЕВЕРУ ЦРНЕ ГОРЕ О НАШЕМ ЧАСОПИСУ ЈЕ КАЗАО СЉЕДЕЋЕ:

Појава часописа ''Гласа Холмије'', прије седам година значи много, како у смислу добијања правих информација, тако и у смислу едукације омладине и грађана, развоја културе, као и развоја научне мисли.
Глас Холмије је зрачак Сунца на овдашњу публицистичку и медијску таму. 
Многи ствараоци су Глас Холмије дочекали као мелем на рану, јер им се указала прилика да јавности презентују своје радове, исказују своје мисли и своја осјећања, развијају националну свијест и борбу мишљења.

Глас Холмије је глас народа. Часопис је већ досада са 7 година постојања и 36 објављених бројева много допринио расвјетљавању историјске прошлости, историјских чињеница и историјских догођаја у Васојевићима и Плавско-гусињском крају. Посебни доприноси часописа су: развијање сарадње и зближавања Васојевића са Србијом и завичајним удружењима у Србији и Црној Гори, обиљежавање јубилеја, упознавање са српскким светињама и знаменитим и истакнутим личностима. Часопис објављује и приказе књига, интевјуе, књижевне прилоге, пјесме, посјете споменицима и извјештаје о књижевним манифестацијама и другим актуелним догођајима. Зато пуна моја подршка васојевићком и српском погледу из мрака Црне Горе у којој су све светиње српског народа угрожене.