logo3

ДРАГАН РАДИЋ, ДИПЛ.ЕКОНОМИСТА ИЗ БЕРАНА О ГЛАСУ ХОЛМИЈЕ

ДРАГАН РАДИЋ, ДИПЛ.ЕКОНОМИСТА ИЗ БЕРАНА
Потпредсједник Удружења ратних добровољаца 1912-1918.,њихових потомака и поштовалаца Беране

Редовни сам читалац ''Глас Холмије'' од првог броја и сарадник истог. Глас Холмије је напредовао и из броја у број је све садржајнији и бољи. Томе наравно доприносе поред уредника Киковића и велики број сарадника који једва чекају да им се прилог објави у њему. Читајте Глас Холмије једини Српски часопис на сјеверу наше Црне Горе , који се бори за истину и афирмише све што је квалитетно од најстаријих времена до данас.

Фотографија корисника Горан Ивана Киковић