logo3

АУТОПУТ БАР-БОЉАРИ – ОТВОРЕНА ВРАТА У СВИЈЕТ- Пише Миодраг Барјактаровић Баго

АУТОПУТ – ОТВОРЕНА ВРАТА У СВИЈЕТ

Миодраг Барјактаровић Баго

Аутопут Бар-Бољаре (Београд-Бар) преко Андријевице и Берана је од вишеструког значаја за регион Горњег Полимља и шире, које се директно огледа у удобнијем, безбједнијем, краћем, бржем и јефтинијем путовању ка југу и сјеверу Црне Горе и даље, као и бољем промету робе и капитала, чиме се широм отварају врата у свијет, не само овог региона већ и читаве Црне Горе.

Недавно је екипа новинара „ДАН“-а обишла приоритетну дионицу аутопута Смоковац-Матешево и релацију дугу 42 км, како су саопштили, прешли су за само 35 минута, напомињући да би за краће вријеме стигли до Матешева кад би возили већом брзином која је дозвољена за аутопут.

Јадранском магистралом од Берана до Подгорице низ кањон Мораче, у којем је у прошлости настрадало много путника, релација од 144 км прелази се два сата и 40 минута при просјечној брзини возила 60км/час.

Постојећи пут из правца Матешева к Андријевици од Бара Краљских пење се серпентинама до превоја на Трешњевику, а потом се спушта у Краље к Андријевици у дужини 36 км. Од Андријевице до Берана је 16 км, тако да је пут од Матешева до Берана дуг 52 км.

Будући аутопут од Матешева к Андријевици иде од Бара Краљских кроз тунел Трешњевик чиме се пут скраћује за дужину избјегнутих серпентина зависно коју ће коту тунела пројектант прихватити. Према неким опажањима, познавајући терен, процјењује се да ће аутопут бити краћи око 50% у односу на постојећи. Према тим процјенама дужина аутопута Беране-Андријевица-Матешево-Подгорица износи око 70 км која се прелази 1 сат и 20 минута.

Аутопутем који пролази тунелом кроз Трешњевик стално се успоставља јавни саобраћај и током зиме на путном правцу који је изграђен уз декрет и лично ангажовање краља Александра I Карађорђевића, вјековно био једини и главни пут од Косова и Метохије преко Чакора, Мурине, Андријевице, Краља, Бара Краљских и Лијеве Ријеке ка Подгорици. Посебан значај ауто-пут има за стални, редовни саобраћај и зими за народ општина Андријевица и Беране, који посједује непокретну имовину и на територији општине Колашин (бивши срез Андријевица), као на примјер: Баре Краљске, Врањештица и Матешево, са бројним селима у долини ријеке Таре до Лијеве Ријеке – колијевке Васојевића.

Релација 72 ким од Колашина до Подгорице јадранском магистралом прелази се 1 сат и 20 минута просјечном брзином 60 км/час, док се аутопутем уз постојећи прикључни пут од 10 км стиже око 40 минута.

Аутопут Бар-Бољаре преко Матешева, Андријевице и Берана доноси вишеструке бенефице у коришћењу природних ресурса Горњег Полимља. Шумски комплекси лишћара и четинара, са ливадама и пашњацима, са планинским изворима, потоцима и ријекама чине веома погодна станишта за дивљач високог лова (срна, медвед, дивља свиња, дивокозе, вук). Ријеке и језера обилују поточном пастрмком, а у Лиму и другим врстама риба (липљен, младица, пастрмка и др.). Ово су потенцијали за развој и унапређење ловног и риболовног туризма уз радикално подизање свијести и културе и уз строго поштовање закона и сузбијање криволова. Планински катуни и сеоска сточарска домаћинства пружају могућност за развој еко туризма. Аутопут доводи инвестиције у пољопривреди, локалној инфраструктури и за подизање фабрика и других одговарајућих прерађивачких воћарских погона. Укупно дејство набројаних бенефица подстакнуће задржавање и враћање људи у скоро опустјела села.

Република Србија већ 2023.године наставља рад на аутопуту од Пожеге до Бољара на граници са Црном Гором у дужини 107 км, које планира завршити за шест година. Истовремено гради „Моравски коридор“ који излази на аутопут Београд-Бар, којим ће туристи и из источне Србије путовати у сезони на љетовање на црногорском приморју. Када се заврше сви аутопутеви знатно ће се повећати прилив туриста из Србије, којих је неупоредиво више у односу на остале државе. Ово је разумљиво тим прије што скоро из сваке куће на територији Републике Црне Горе најмање по један члан уже или шире породице ради и живи у Србији. Тада се очекује да ће наплатне рампе бити „уско грло“ у сезони туризма.

Поред горе описаних предности, атрактивно-гиздави мост „Морачица“ уздигнут високо у небо, остали мостови, двоструки широки коловози са тракама, двоцијевни тунели са технички украшеним отворима и други пратећи објекти изведени у грађевинско-архитектонској умјетности, разбили су монотону рељефну слику кршевитог, сивог и огољеног терена преко којега пролази аутопут од Подгорице ка Матешеву, да би потом благим кривинама великог радијуса ушао у шумовиту долину плаво-зелене ријеке Таре, чиме смо добили импресиван пејзаж.

Слика може припадати 1 особа